بیوفیدبک

آذر ۲۷, ۱۳۹۷

بیوفیدبک

بیوفیدبک نوعی روش جدید درمانی است که با استفاده از واکنش های بدن نسبت به عوامل محرک و بمنظور کنترل بدن بر فعالیت های خود انجام می […]